SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
7
5
7
6
7
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 10 Tháng Mười Hai 2018 3:13:27 CH
Báo cáo tổng kết việc thực hiện "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2015-2018"  (16/11/2018)
Báo cáo số 7424/BC-UBND ngày 16/11/2018 của UBND huyện về tổng kết việc thực hiện "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2015-2018" Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2019  (13/11/2018)
Kế hoạch số 7358/KH-UBND ngày 13/11/2018 của UBND huyện về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2019 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân thị trấn Cần Thạnh  (31/10/2018)
Kế hoạch số 7148A/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân thị trấn Cần Thạnh Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Huyện Cần Giờ  (25/10/2018)
Kế hoạch số 7078/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Huyện Cần Giờ Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018  (17/09/2018)
Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Cần Giờ về phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày dân số Thế giới 11/7 và hưởng ứng sự kiện Đề án 52 năm 2018  (10/07/2018)
Kế hoạch số 2554/KH-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện về tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày dân số Thế giới 11/7 và hưởng ứng sự kiện Đề án 52 năm 2018 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. HK
Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 trên địa bàn huyện  (06/07/2018)
Kế hoạch số 2530/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 trên địa bàn huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 1975 đến nay  (06/07/2018)
Kế hoạch số 2498/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND huyện về phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 1975 đến nay. Tra cứu các chữ viết tắt trong bài ...
Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 trên địa bàn huyện  (18/05/2018)
Kế hoạch số 1690/KH-UBND ngày 18/05/2018 của UBND huyện về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018 trên địa bàn huyện Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019  (17/05/2018)
Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết. HK

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm