SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
8
5
6
9
8
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 25 Tháng Năm 2018 4:12:29 CH
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/HU của Huyện ủy (Khóa IX) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.  (08/05/2018)
Báo cáo số 333-BC/HU ngày 08/5/2018 của Huyện ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/HU ngày 29/12/2008 của Huyện ủy (Khóa IX) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 28/10/2018 của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân và nông ...
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018  (07/03/2018)
Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về truyền thông hỗ trợ công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2018 Xem toàn văn (tải về) Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018  (06/01/2018)
Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 06/01/2018 của UBND huyện về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách huyện và Chương trình công tác năm 2017  (01/02/2017)
Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách huyện và Chương trình công tác năm 2017 với các nội dung như sau:
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Cần Giờ  (30/11/2016)
Năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính với những nội dung và kết quả cụ thể như sau: I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Sở Tư pháp và tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ ...
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh quý I và Chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2015  (27/03/2015)
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh quý I và Chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2015
Quyết định về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2015  (10/02/2015)
Tải về xem tại đây
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2015  (05/02/2015)
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2015
Thông báo Về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014  (25/01/2014)
Thực hiện Thông báo số 02/TB-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; vừa qua, UBND huyện Cần Giờ đã phát hành thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, cụ thể như sau:
UBND huyện Cần Giờ ban hành Chỉ thị đón Tết Giáp Ngọ năm 2014  (18/12/2013)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X; kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Mặc dù chịu nhiều tác động do khó khăn chung của tình hình kinh tế cả nước nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội huyện Cần Giờ đạt được những kết quả tích cực; góp phần cùng thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm