Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

Lịch làm việc tuần 22 từ 25/5/2020 đến 30/5/2020 (22/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 25/5/2020 đến 30/5/2020
Lịch làm việc tuần 21 từ 18/5/2020 đến 23/5/2020 (15/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 18/5/2020 đến 23/5/2020
Lịch làm việc tuần 20 từ 11/5/2020 đến 16/5/2020 (08/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 11/5/2020 đến 16/5/2020
Lịch làm việc tuần 18, 19 từ 27/4/2020 đến 09/5/2020 (24/04/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 27/4/2020 đến 09/5/2020
Lịch làm việc tuần 17 từ 20/4/2020 đến 25/4/2020 (17/04/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 20/4/2020 đến 25/4/2020
Lịch làm việc tuần 16 từ 13/4/2020 đến 18/4/2020 (10/04/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 13/4/2020 đến 18/4/2020
Lịch làm việc tuần 15 từ 06/4/2020 đến 11/4/2020 (03/04/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 06/4/2020 đến 11/4/2020
Lịch làm việc tuần 14 từ 30/3/2020 đến 04/4/2020 (27/03/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 30/3/2020 đến 04/4/2020
Lịch tiếp Công dân Quý II năm 2020 (25/03/2020)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý II năm 2020
Lịch làm việc tuần 13 từ 23/3/2020 đến 28/3/2020 (20/03/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 23/3/2020 đến 28/3/2020