Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

Lịch làm việc tuần 15 từ 06/4/2020 đến 11/4/2020 (03/04/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 06/4/2020 đến 11/4/2020
Lịch làm việc tuần 14 từ 30/3/2020 đến 04/4/2020 (27/03/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 30/3/2020 đến 04/4/2020
Lịch làm việc tuần 13 từ 23/3/2020 đến 28/3/2020 (20/03/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 23/3/2020 đến 28/3/2020
Lịch làm việc tuần 12 từ 16/3/2020 đến 21/3/2020 (13/03/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 16/3/2020 đến 21/3/2020
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2020 (08/03/2020)
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 879/KH-UBND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2020
Lịch làm việc tuần 11 từ 09/3/2020 đến 14/3/2020 (07/03/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 09/3/2020 đến 14/3/2020
Lịch làm việc tuần 10 từ 02/3/2020 đến 07/3/2020 (28/02/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 02/3/2020 đến 07/3/202
Lịch làm việc tuần 9 từ 24/02/2020 đến 29/02/2020 (21/02/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 24/02/2020 đến 29/02/2020
Lịch làm việc tuần 08 từ 17/02/2020 đến 22/02/2020 (15/02/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 17/02/2020 đến 22/02/2020
Lịch làm việc tuần 07 từ 10/02/2020 đến 15/02/2020 (07/02/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 10/02/2020 đến 15/02/2020