SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
7
2
6
5
Khác 20 Tháng Ba 2019 9:02:43 CH
Đề cương hướng dẫn báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng  (12/10/2015)
Đề cương hướng dẫn báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Danh sách cán bộ đi B khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (cũ)  (03/09/2014)
Mục lục hồ sơ cán cán bộ đi B khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (cũ)
Chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2014  (14/03/2014)
Mẫu báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2014
Hướng dẫn phương án đăng ký sử dụng điện.  (29/11/2012)
Hướng dẫn phương án đăng ký sử dụng điện, danh sách các cơ quan hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện cần giờ
Đề cương báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012.  (07/08/2012)
tải về tại đây
Mẫu danh sách thi tuyển công chức năm 2012  (01/06/2012)
Tải mẫu
Mẫu lý lịch 2C  (01/06/2012)
tải mẫu
Đơn đăng ký dự tuyển công chức 2012  (01/06/2012)
Tải mẫu
Văn bản về thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng  (09/01/2012)
Chế độ thông tin báo cáo là một trong những công việc rất quan trọng nhằm giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện nắm chắc tình hình để có sự chỉ đạo điều hành kịp thời, chặt chẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.
Đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết thực hiện luật PCTN  (07/09/2011)
Đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện luật PCTN và sơ kết giai đoạn thứ nhất chiến lược quốc gia PCTN đến măn 2020
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm