SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
2
7
4
5
Công tác nội vụ 20 Tháng Ba 2019 7:46:46 SA
Hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017  (05/12/2017)
  
- Công văn số 5093/UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện về nộp phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 - Bộ biểu mẫu gồm: + Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ + Phiếu đánh giá và phân loại công chức + Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.
Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (từ nhân viên, cán sự và viên chức xếp lương cao đẳng lên chuyên viên) đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016-2017  (20/12/2016)
Thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (từ nhân viên, cán sự và viên chức xếp lương cao đẳng lên chuyên viên) đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016-2017 theo nội dung Thông báo số 5575/TB-UBND ngày 19/12/2016 cho các đối tượng là viên chức xếp lương nhân viên, cán sự, cao đẳng đang làm việc tại bộ phận hành chính, quản trị, tổng hợp, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Thông báo điểm thi công chức năm 2015-đợt 2  (27/01/2016)
Thông báo điểm thi công chức năm 2015-đợt 2
Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố  (15/12/2015)
Thông báo về việc triệu tập thí sinh thi tuyển công chức năm 2015 của Thành phố
Phiếu bổ sung lý lịch cá nhân  (30/11/2015)
Phiếu bổ sung lý lịch cá nhân
Nộp phiếu bổ sung lý lịch, hồ sơ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2015  (05/11/2015)
Công văn 230/NV ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Phòng Nội vụ về nộp phiếu bổ sung lý lịch, hồ sơ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc huyện Cần Giờ năm 2015-đợt 2  (21/10/2015)
Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc huyện Cần Giờ năm 2015-đợt 2
Lập hồ sơ tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp  (20/10/2015)
Lập hồ sơ tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên đăng ký nội trú ký túc xá huyện  (16/06/2015)
Công văn Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên đăng ký nội trú ký túc xá huyện
Thông báo về thi tuyển công chức năm 2015  (02/03/2015)
Thông báo về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc huyện Cần Giờ năm 2015

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm