SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
7
0
3
4
4
Khác 13 Tháng Tám 2019 9:15:00 SA

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Số lượt người xem: 18    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm