SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
4
7
1
6
1
Công tác nội vụ 11 Tháng Sáu 2019 2:55:00 CH

Về việc đăng ký nội trú Ký túc xá của huyện năm học 2019 – 2020

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, Phòng Nội vụ đã ban hành Thông báo số 515/TB-NV về Về việc đăng ký nội trú Ký túc xá của huyện năm học 2019 – 2020

Số lượt người xem: 34    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm