Bỏ qua nội dung chính

Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch và Phát triển
Du lịch Cần Giờ
Lịch sử Đảng bộ
Bầu cử
Biểu mẫu
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự án đầu tư - Đấu thầu & Mua sấm công
Góp ý của tổ chức và Cá nhân
Thông tin tuyên truyền
Xúc tiến đầu tư
  
Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 6 năm trước
pages pages    36 2 năm trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  1 4 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

BauCuMenuPhai BauCuMenuPhai    3 6 năm trước
Deepzoom Deepzoom  Deepzoom  58 7 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    3357 29 giờ trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    11 11 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    12 14 tháng trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    62 2 năm trước
Thư viện video Thư viện video    8 5 năm trước
Video-Bau-Cu Video-Bau-Cu    1 8 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 6 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    13 8 tháng trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    1 6 năm trước
danhmuckenhtin danhmuckenhtin    13 14 tháng trước
Đơn vị Đơn vị    1 6 năm trước
gopy_DB_new gopy_DB_new    32 3 tháng trước
GopyDB GopyDB    0 8 năm trước
GopYDuThao GopYDuThao    0 6 năm trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    30 3 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 9 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 6 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 6 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 6 năm trước
LienHeDB LienHeDB    0 8 năm trước
Lienhe_DB_new Lienhe_DB_new    107 2 tuần trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 9 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    1 6 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    5 12 tháng trước
QTTT-LinhVuc QTTT-LinhVuc  Quy trình thủ tục - Lĩnh vực  18 4 năm trước
quy-trinh-hanh-chinh quy-trinh-hanh-chinh  Quy trình thủ tục hành chính  162 4 giờ trước
SPList_vbpl SPList_vbpl    96 10 giờ trước
SPListGopY SPListGopY    0 6 năm trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 6 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 6 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 9 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 9 năm trước
TTHC_LinhVuc TTHC_LinhVuc    13 3 tháng trước
TTHC-CoQuanBanHanh TTHC-CoQuanBanHanh    4 6 năm trước
TTHC-DB TTHC-DB    16 6 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 9 năm trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    1 6 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    6 9 tháng trước
VBPL_DB VBPL_DB    8 4 tuần trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    13 17 tháng trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    8 6 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 9 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử  16 giờ trước
Sharepoint Site Biểu mẫu  4 giờ trước
Sharepoint Site Các chuyên mục khác  8 năm trước
Sharepoint Site Dự án đầu tư - Đấu thầu & Mua sấm công  8 tháng trước
Sharepoint Site Du lịch Cần Giờ  7 phút trước
Sharepoint Site Góp ý của tổ chức và Cá nhân  8 tháng trước
Sharepoint Site Giới thiệu  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Hội đồng nhân dân  3 giờ trước
Sharepoint Site Lịch sử Đảng bộ  15 phút trước
Sharepoint Site Quy hoạch và Phát triển  9 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  5 phút trước
Sharepoint Site Thông tin chỉ đạo điều hành  9 phút trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  10 giờ trước
Sharepoint Site Xúc tiến đầu tư  Xúc tiến đầu tư 3 tuần trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0