Tình hình hoạt động tháng 4 và chương trình trọng tâm tháng 5 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
Thứ hai, 18/05/2020, 14:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/05/2020, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 87/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 4 và chương trình hoạt động tháng 5 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Xem cụ thể hoặc tải về Báo cáo số 87/BC-HĐND

           

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn: Website Bộ Y tế

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem