Tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Thứ sáu, 27/12/2019, 10:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/12/2019, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 278/BC-HĐND về tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

 

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 226/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem