Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng hệ thống đê bao dọc sông Vàm Sát khu vực 400 ha
Thứ hai, 14/10/2019, 16:34 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

- Địa điểm: Xã Lý Nhơn

- Quy mô: Tổng diện tích thu hồi khoảng 0,487 ha; chiều dài tuyến: 0,9 km.

- Tổng số hộ ảnh hưởng: 07 hộ

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

- Tiến độ thực hiện bồi thường:

Hội đồng bồi thường dự án đã thống nhất thông qua hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường; Ủy ban nhân dân huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định giá đất.

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem