Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Thứ ba, 28/04/2020, 11:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Từ năm 2016 đến nay, các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai thực hiện sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện và mang lại kết quả khả quan.

Qua triển khai thực hiện, cuộc vận động đã có tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn dân cư, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Cuộc vận động cũng đã góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân; đồng thời khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động hướng về cơ sở, xây dựng mô hình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới chất lượng hơn.

Trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã An Thới Đông

Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Thông qua các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới thể hiện bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực đã và đang phát huy tác dụng.

Điển hình như từ năm 2016 đến nay, hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đã có phối hợp với các ban ngành cùng cấp vận động nhân dân tham gia 7.993 lượt ngày công lao động, 1.300 hộ tham gia hiến đất với diện tích 281,589 m2, ước trị giá 47,560 tỷ đồng; vận động phụng dưỡng suốt đời cho 02 Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh đặc biệt nặng với số tiền từ 2- 3,5 triệu đồng/tháng; vận động xây dựng 06 căn nhà tình nghĩa, 209 căn nhà tình thương, mái ấm tình thương, nhà tình bạn, nhà đồng đội, sửa chữa chống dột 64 căn; cấp phát 7.108 lượt suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, hỗ trợ phương tiện đi học cho 245 em; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 3.107 người; vận động tặng quà nhân dịp lễ, tết cho 34.521 hộ; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 148 hộ,... với tổng trị giá gần 45 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp vật tư cho một số công trình thi công phục vụ đường giao thông nông thôn với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; đóng góp vật tư, ngày công mắc bóng đèn chiếu sáng công cộng tại các ngã ba, ngã tư trong các khu dân cư; tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường; đầu tư mở rộng phát triển sản xuất; tích lũy vốn để xây dựng kiên cố hóa nhà ở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các doanh nghiệp thành phố tư vấn, giới thiệu các sản phẩm túi thân thiện với môi trường

Để tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động. Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức tập trung, nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với từng đối tượng. Mặt trận Tổ quốc cần chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới. Từng khu dân cư cần rà soát các tiêu chí của cuộc vận động đã thực hiện hàng năm, trên cơ sở đó tập trung nguồn lực, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tăng cường tính tự giác, tự quản trong khu dân cư, để cuộc vận động ngày càng có sức lan toả và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

HN

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem