Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến của các đại hiệu HĐND huyện, xã, thị trấn về công tác Cải cách hành chính
Thứ ba, 19/11/2019, 14:16 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến của các đại hiệu HĐND huyện, xã, thị trấn về công tác Cải cách hành chính, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước

 

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

H.M.T

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem