Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ năm, 01/11/2018, 03:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 222/KH-HĐND ngày 31/10/2018 của HĐND huyện về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Nguồn: Website Bộ Y tế

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem