Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ hai, 18/05/2020, 11:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/5/2020, HĐND huyện đã bàn hành Kế hoạch số 89/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo đó, việc tổ chức kế hoạch nhằm duy trì mối liên hệ giữa Đại biểu HĐND huyện với cử tri tại các đơn vị bầu cử, tiếp thu, giải trình và phản ánh đến các cơ quan chức năng ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Xem chi tiết Kế hoạch số 89/KH-HĐND hoặc tải về

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu

Nguồn: Website Bộ Y tế

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem