Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ ba, 18/12/2018, 03:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 276/KH-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện  tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Nguồn: Website Bộ Y tế

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem