Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020
Thứ sáu, 20/03/2020, 10:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 cho 147 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Đến tham dự Hội nghị, ông Lê Minh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị:

- Công tác xử lý vi phạm hành chính thời gian qua trên địa bàn huyện được thực hiện khá nghiêm túc và ngày càng đi vào nền nếp. Các hành vi vi phạm hành chính được phát hiện và xử lý kịp thời đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính nhìn chung đều được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền và bảo đảm công bằng.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức liên quan đến công tác tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của mình được chú trọng; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xử lý vi phạm hành chính từ huyện đến cơ sở; trang bị phương tiện phục vụ tốt công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo, giao Phòng Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đôi khi cũng còn sai sót, như:

 + Việc lập biên bản không đúng với hành vi vi phạm; không đúng thẩm quyền người lập biên bản; không đúng đối tượng vi phạm.

+ Chậm ban hành quyết định xử phạt; gia hạn ban hành quyết định không đúng; yêu cầu giải trình không đảm bảo.

+ Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân và tổ chức.

+ Xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không kịp thời.

+ Nhận thức của một bộ phận cán bộ, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính còn hạn chế, tâm lý còn e dè, ngại trong việc xử lý vi phạm hành chính; thậm chí có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm.

+ Một số địa phương, đơn vị vẫn chưa chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính thuộc quyền quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần quan tâm, tập trung thực hiện những nội dung sau:

+ Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn.

+ Đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính phải chặt chẽ, đúng người, đúng hành vi theo quy định pháp luật.

+ Thường xuyên kiểm tra việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đôn đốc, nhắc nhở cá nhân, tổ chức nghiêm túc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

+ Theo dõi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đề xuất các giải pháp xử lý cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình trốn tránh, không thực hiện cho người có thẩm quyền ban hành các quyết định xử phạt.

Đồng thời, ông Lê Minh Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương Phòng Tư pháp chủ động đề xuất tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ công chức trên địa bàn huyện để được trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật mới trong xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 31/3/2020.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính và phổ biến một số nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã trang bị cho các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính những kiến thức cơ bản về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng. Đây cũng là dịp để các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức chủ động nêu ra những khó khăn, vướng mắc; trao đổi trực tiếp với báo cáo viên để hướng dẫn giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

V. Tiệp

Số lượng lượt xem: 2277
Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem