Diện mạo Cần Giờ sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Thứ tư, 29/04/2020, 15:22 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Từ khi miền Nam giải phóng thống nhất đất nước 30/4/1975 và nhất là khi chính thức sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/12/1978, dưới sự lãnh đạo của Thành phố, được sự quan tâm hỗ trợ và chi viện có hiệu quả, Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ được tiếp thêm sức mạnh, phát huy tính sáng tạo, năng động, đoàn kết, nỗ lực, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện với quyết tâm chính trị cao, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện.

Từng giai đoạn phát triển của huyện đến trước năm 2010 là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu để phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên và môi trường sinh thái chưa được đầu tư, khai thác có hiệu quả; thu nhập dân cư thấp, còn chênh lệch nhiều so với mức trung bình của Thành phố; hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ lớn, bên cạnh một bộ phận không nhỏ có đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm vào năm 2010 là 43,6. Song song đó, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân còn nghèo nàn, nhất là vùng sâu, vùng xa khu trung tâm huyện.

Cầu dây văng Vàm Sát – xã Lý Nhơn

 

Năm 2008, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được ban hành như một bước đệm để Cần Giờ thay đổi diện mạo mới trong 10 năm từ 2010 đến 2020.

Những quyết sách đúng đằn của Chính phủ như: Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 08 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; những chủ trương lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố giai đoạn đến năm 2020 đã đáp ứng được sự mong mỏi và tinh thần quyết tâm của Đảng bộ - chính quyền và nhân dân cho việc phát triển huyện Cần Giờ.

Cần Giờ hôm nay với bạt ngàn rừng đước trên 37.000 hecta được khôi phục từ sự hoang hoá bởi chất độc hoá học trong chiến tranh, là con đường Rừng Sác 6 làn xe xuyên rừng trên nền của con đường Nhà Bè – Duyên Hải xưa rực rỡ hoa giấy đủ sắc màu, là cây cầu Dần Xây mơ ước bao đời thay thế phà đã được thực hiện, là điện quốc gia đã về khắp huyện kể cả xã Thạnh An như một ốc đảo cách biệt…

Từ năm 2010 đến nay, chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới đã tiếp thêm sức mạnh cho Cần Giờ, góp phần cho đời sống của người dân được nâng lên. Đến cuối năm 2019, thu nhập của người dân đạt 58,524 triệu đồng/người/năm, tăng 3,9 lần so với năm 2010. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/năm là 43,63%, đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, hiện nay hộ nghèo theo chuẩn 21 triệu đồng/người/năm của thành phố giảm còn 0,1%.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

 

Giai đoạn 2010 – 2020, kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ là 6.430 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trên 2.616 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng trên  3.813 tỷ đồng. Từ một huyện có cơ sở hạ tầng thấp huyện đã có 5.635,1 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa; 1.048,49 km đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa; 10.549 km đường hẻm tổ, tổ sạch và không lầy lội vào mùa mưa, 61,64 km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện v.v…

Cơ bản các trường học trên đại bàn đều đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất

 

Mười năm qua, toàn huyện quyết tâm đưa mặt bằng văn hóa tiến nhanh. Đầu tư xây dựng  25 công trình trường học. Đến nay, toàn huyện có 39 trường học các cấp, trong đó hiện có 34 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, 27 trường đạt chuẩn quốc gia các cấp độ. Hàng năm trên địa bàn huyện Cần Giờ tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học, học sinh bậc trung học cơ sở tốt nghiệp đạt gần 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc trung học phổ thông 92,74%.

Hệ thống tổ chức chính trị ở Cần Giờ luôn được củng cố và kiện toàn, nâng cao chất lượng, hoạt động có hiệu quả; các tổ chức chính trị - xã hội được giữ vững trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ chuẩn hóa về trình độ, có năng lực thực hiện nhiệm vụ, năng động, nhiệt tình trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển biến tích cực cho cả hệ thống chính trị

Điều đáng đề cập đó là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững và ổn định, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các loại tội phạm; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, đi vào chiều sâu. Tình hình an ninh trật tự và phạm pháp hình sự hàng năm luôn được kéo giảm; tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông được kiềm chế; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp…

Trung tâm huyện nhìn từ trên cao

 

Hiện nay 06/06 xã ở huyện đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó: 5/6 xã đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, riêng xã An Thới Đông đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đã thông qua Hội đồng thẩm định thành phố, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận.

Ngay thời điểm này, trong không khí cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ngày 19 tháng 5, chúng ta vui mừng báo công đến nay huyện Cần Giờ đánh giá đạt 09/09 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới bao gồm: tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Có được kết quả này một lần nữa chúng ta khẳng định: công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hơn 10 năm luôn được chú trọng, nhận thức của cả hệ thống chính trị và về vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên được nâng lên; trình độ của đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã được chuẩn hóa, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; nhân dân có sự đồng thuận, tin tưởng và chủ động tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Cũng từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều gương điển hình tập thể và cá nhân trong hiến đất làm đường, trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, vượt khó vươn lên làm giàu, hiếu học... làm cơ sở tổng kết, xác định rõ hơn nội dung, cách làm, cơ chế và chính sách hỗ trợ cho giai đoạn mới, giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trên địa bàn huyện Cần Giờ. Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới cho nâng chất và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó, tập trung các tiêu chí phát triển sản xuất, giảm nghèo, cải thiện môi trường trong thời gian Đề án chưa được phê duyệt; tập trung chỉ đạo việc xây dựng, chỉnh sửa, trình Thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện, xã giai đoạn 2016 - 2020.

Mười năm diện mạo Cần Giờ thay đổi rõ nét qua phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem