Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 28 tháng 4 năm 2020)
Thứ tư, 29/04/2020, 15:38 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 1965/BC-UBND về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 28 tháng 4 năm 2020)

 

Tải Báo cáo về tại đây.

H.M.T

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem