Đảng bộ xã An Thới Đông với kết quả của một nhiệm kỳ
Thứ ba, 28/04/2020, 11:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thới Đông luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động; cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch; đồng thời đề ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đề ra.

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy xã An Thới Đông đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Minh chứng là cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,43%; ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại ngày càng tăng, trong 5 năm qua, có trên 65 ngàn lượt khách đến xã tham quan, tìm hiểu, học tập, doanh thu đạt khoảng 8,3 tỷ đồng; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; thu nhập thực tế bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 1,4 lần so với năm 2016.

Thực hiện đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã đã huy động các nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị chung sức, với tổng số tiền 4 tỷ 140 triệu đồng để triển khai các nội dung đã ký kết; đồng thời tiển khai thi công 45 công trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, với tổng kinh phí 273,103 tỷ đồng. Đến nay, xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Lãnh đạo huyện và địa phương tham quan mô hình sản xuất nuôi tôm công nghệ cao tại xã An Thới Đông

 

Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Đến nay, xã có 02 trường đạt chuẩn quốc gia, 04 trường cơ bản đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,91%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 4%; chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt 98%, duy trì 6/6 ấp đạt chuẩn văn hóa liên tục từ năm 2016 đến nay.

Hệ thống cơ sở hạ tầng ở xã An Thới Đông được đầu tư đồng bộ

 

Cùng với đó công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ, xã đã xây dựng và sửa chữa nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ cho 06 trường hợp thuộc gia đình chính sách, có công với cách mạng; vận động kinh phí xây dựng 79 căn nhà tình thương, 04 căn nhà mơ ước; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng học bổng, phương tiện đi học cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Ước thực hiện đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn 28 triệu đồng/người/năm trên địa bàn xã giảm còn dưới 2%.

Vận động kinh phí trao tặng quà cho hộ nghèo của xã

 

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng được Đảng bộ xã An Thới Đông tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các cấp ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 58 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 267 đồng chí, đạt 96,66%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá hàng năm bình quân đạt 93,86%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 87,54%; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,67%.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là nền tảng vững chắc, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thới Đông bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

HN

Xem theo ngày:
Xem
Xem theo ngày:
Xem